top of page
Het Bunderhof Logo

VISIE VAN DE LANDSCHAPSARCHITECT

Joris Suda | Sint-Martens-Latem 

"De integratie van Het Bunderhof in zijn nabije omgeving vormde het uitgangspunt van het landschapsontwerp. 

 

De toegangsdreef, afgelijnd met een bomenrij, verwelkomt de mensen en vormt de centrale as van het project. Op het einde vertakt deze dreef zich in 4 doodlopende karrensporen waarlangs de woningen worden opgericht en een collectieve groenzone wordt voorzien.

                  

Ook de tuinaanleg van de woningen vloeit over in het omringende landschap door de aanplanting van typische Latemse hagen en veldbloemstroken aan de voortuinen.

De plant- en boomsoorten werden met veel zorg uitgekozen zodat ze bijdragen tot de  idyllische groene sfeer die eigen is aan Sint-Martens-Latem."

Villa
12
open bebouwingen
Doorwaadbaar woonerf
Doorwaadbaar woonerf
Huis
2x3
gekoppelde
woningen
Bouwaanvraag
Bouwaanvraag ingediend 
Groene ruimte
63 %
groene ruimte
Commercialisatie na vergunning (2018) 
Omgeving
Landschap
Home
Projectinfo

"Het project vormt, met zijn architecturale keuze voor woningen in cottage-typologie, een knipoog naar verscheidene woningen in de onmiddellijke omgeving van de site.

 

Deze typologie kenmerkt zich door een doordachte keuze en variatie van gevelmaterialen alsook een harmonisch samenspel van hoofdvolumes waarop één of verschillende toevoegingen onder de vorm van bijvoorbeeld erkers en dakkapellen worden ingeplant.

 

De cottage-stijl wordt voor elke individuele woonentiteit gehanteerd, zodat de verschillende entiteiten op de site harmonieus verbonden worden als een geheel.”

VISIE VAN DE

ARCHITECT

Bart François | Sint-Martens-Latem | Architectenbureau Bart François 

Visie van de architect
Stedenbouw

STEDENBOUW

MASTERPLAN HET BUNDERHOF

 

Er werd een stedenbouwkundige aanvraag voor groepswoningbouw ingediend voor het project, dat gelegen is in woongebied. De inplanting ervan werd ontworpen binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Martens-Latem, waarin aangegeven wordt dat inbreiding op deze plek wenselijk is. Door  in te zetten op die inbreiding wordt de woonfunctie van het centrum bekrachtigd en de kern versterkt.

 

Juridisch is het project volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone (Koninklijk Besluit van 14 september 1977) gelegen in woongebied met culturele historische en/of esthetische waarde. Dat betekent dat het gebied voor wonen ingericht kan worden, met aandacht voor eventueel aanwezige erfgoedwaarden. In de aanvraag is goed onderzocht of er sprake is van zulke waarden, maar het terrein blijkt niet gevat te zijn door enige bescherming of inventarisatie in ruime zin en is ook niet weerhouden op de Landschapsatlas. De houten ‘Koutermolen’, ten noordoosten van het gebied, werd als monument beschermd in 1945. Er werd bewust voor gekozen om alleen de molen te beschermen.  Doordat de perceelsafsluitingen maximaal 2 meter hoog zijn, wordt een blijvend zicht vanuit de woonsite richting molen gegarandeerd. 

 

Het project wordt ontsloten via private wegenis, omwille van het kleinschalig ‘erfkarakter’ van de ontwikkeling, waarbij álle gebouwen, constructies, verhardingen en groenelementen in één omvattende stedenbouwkundige aanvraag gebundeld worden en waarbij IPON het geheel realiseert. Het publiek gebruik van de private wegenis wordt wel gedoogd, waardoor het terrein doorwaadbaar is voor trage weggebruikers.

 

Met een mix van gekoppelde bebouwingen en individuele villa’s verkrijgt men een landelijke woondichtheid (ca. 10 woningen/ha), die rekening houdt met de dichtheden in de omgeving. De vrijstaande gevels worden op de gebruikelijke afstand tot de perceelsgrenzen voorzien, zodat geen zichthinder ontstaat.

INTERESSE, VRAGEN OF OPMERKINGEN 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief 

of contacteer ons rechtstreeks: 

Bedankt! We beantwoorden uw mail zo snel mogelijk!

Het Bunderhof contact

Tel. 03 777 00 14

project van  IPON NV

contact
bottom of page